Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI P.U.H DJBIKE

1. Na czas wypożyczenia sporządzamy pisemną umowę najmu, spisując dane z dokumentu tożsamości ( dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
2. Opłatę za wypożyczenie pobieramy z góry.
3. Wypożyczając sprzęt sportowy klient przyjmuję pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jego użytkowania od momentu podpisania umowy do zwrotu. W przypadku zepsucia, uszkodzenia lub kradzieży sprzętu klient jest zobowiązany pokryć koszty w całości.
4. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna klienta za niewiarygodnego, może mu odmówić wypożyczenia sprzętu bez uzasadnienia.
5. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie używania sprzętu sportowego przez klienta. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
6. Sprzęt należy zwrócić do wypożyczalni w terminie deklarowanym i opłaconym.
7. Wypożyczalnia wypożycza sprzęt w pełni sprawny, który klient ma prawo sprawdzić przed podpisaniem umowy.

Właściciel
dr Dominik Jazic